I Powiatowa Olimpiada Obywatelska

29 kwietnia 2014 r. odbył się finał I Olimpiady Obywatelskiej organizowanej przez  I Liceum Ogólnokształcące  oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Chrzanowskiego. II Liceum Ogólnokształcące reprezentowały: Klaudia Kaszyca, Marcelina Bebak, Klaudia Skwarkowska i Karolina Uryga.

Fundatorem nagrody głównej wyjazdu do Brukseli była gość honorowy pani Róża Thun.

Celem olimpiady było: wzmocnienie świadomości obywatelskiej w zakresie współpracy, budowania demokracji, rozwoju samorządności i aktywności obywatelskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wchodzącej w dorosłe życie publiczne z terenu powiatu chrzanowskiego, podniesienie świadomości obywatelskiej i poczucia, że są współgospodarzami terenu na którym mieszkają, uczą się i spędzają czas, zwiększenie kompetencji społecznych i aktywności lokalnej.

Przygotowania do olimpiady trwały od listopada 2013 i składały się z następujących etapów:
Udział drużyn wraz z opiekunem w wykładach na temat:

  1.  „Parlamentaryzm” – listopad 2013
  2.  „Samorządność” – grudzień 2013
  3.   „Prawo wyborcze” – styczeń 2014
  4.  „Partycypacja społeczna i obywatelska” – luty 2014
  5. Wizyta każdej z drużyn na sesji rady powiatu – grudzień 2013
  6. Sejmik Młodzieżowy – ranking problemów lokalnych.

Następnie każda z ośmiu drużyn uczestniczących w projekcie przygotowała prezentację multimedialną rozwiązującą problemy  powiatu. Nasza drużyna pracowała nad zagadnieniem transportu kolejowego. Ostatnim etapem olimpiady był test pisemny i część ustna.

Niestety w tym roku nie udało nam się wygrać ale wykłady, w których uczestniczyła grupa 3 wos-u rozszerzonego niewątpliwie wiele nas nauczyły i zachęciły do aktywności obywatelskiej.

Bardzo dziękuję Klaudii, Marcelinie, Klaudii i Karolinie  za pracę włożoną w przygotowania do olimpiady.

Opiekun drużyny: Ewelina Furmanik