Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Na podstawie §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późniejszymi zmianami) informuję, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas pierwszych i drugich są:

25, 26, 27 listopada 2014
oraz
4, 5, 6 maja 2015 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie
Andrzej Bieda