„Lekcje z ZUS” – projekt dla szkół ponadgimnazjalnych

Pragnę poinformować, że w roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Lekcje z ZUS”. W Programie uczestniczyć będą klasy 2a, 2c w ramach przedmiotu Ekonomia w praktyce oraz klasa 1b w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy i wsparciu zadeklarowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej jest organizatorem Projektu „Lekcje z ZUS” skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego obywatela, dla którego wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych jest niezbędna do dokonywania określonych wyborów życiowych.

Projekt edukacyjny z zakresu ubezpieczeń społecznych będzie uzupełniał treści znajdujące się w podstawie programowej obowiązującej w szkołach ponadgimnazjalnych. Na zajęciach uczniowie zapoznają się z następującą tematyką:

• historia ubezpieczeń,
• rola ubezpieczeń społecznych,
• zadania ZUS,
• rodzaje składek ubezpieczonych,
• rodzaje świadczeń wypłacanych przez ZUS np. zasiłek chorobowy czy renta wpadkowa,
• różnice między niepełnosprawnością a niezdolnością do pracy,
• istota Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
• rola parlamentu ustalającego przepisy wypłacanych świadczeń np. emerytur,
• obowiązki przedsiębiorców i zasady ulg preferencyjnych,
• funkcjonowanie polskiego systemu emerytalnego,
• istota reformy emerytalnej z 1999 roku,
• sposoby kontroli składek przez ubezpieczonych,
• Platforma Usług Elektronicznych,
• prognoza demograficzna Polski a podniesienie wieku emerytalnego,
• wiek emerytalny w Unii Europejskiej.

Na zakończenie projektu 17 listopada br. odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych – początkowo etap szkolny, a następnie okręgowy i ogólnopolski. Uczniowie będą zdobywali wiedzę w oparciu o materiały przygotowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Mirosława Sojka