Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych (sesja poprawkowa):

od 12 września w sekretariacie szkoły