Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie.

Temat: „Świat wokół nas”

Zgłoszenia do 1. XI. 2014 r.

Prace należy złożyć do 1. XII 2014 r.

Udział w konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej w jednej z wybranych technik:

  • rysunek ( format A4 lub A3 ) wykonany dowolną techniką,
  • praca malarska ( format A4 lub A3 ),
  • zestaw fotografii.

Nagrodami w Konkursie jest sprzęt cyfrowy i książki.

Zapraszam do udziału
Aneta Solińska