STYPENDIA w roku szkolnym 2014/15

Uczniowie osiągający sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o uzyskanie stypendiów w roku szkolnym 2014/15. Informacji i pomocy udziela pedagog szkolny. Osoby zainteresowane ich uzyskaniem proszone są o pilny kontakt z pedagogiem szkolnym od 2 września b.r. ze względu na upływające terminy składania wniosków.

„WYPRAWKA SZKOLNA 2014” – pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/15. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 5 WRZEŚNIA 2014 ROKU. Jest to jedna z form pomocy finansowej. Zasady jej udzielania oraz wniosek można odebrać w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego.

Wnioski i regulaminy pozostałych stypendiów, których terminy składania upływają później można odebrać u pedagoga szkolnego.

Zapraszam!

Katarzyna Szczupak