Wielki Konkurs Wiedzy o Kulturze – I ETAP

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany w ramach akcji społecznej „Kontrrewolucja Kulturalna” we współpracy Teatru Groteska z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wyłonieni w ramach eliminacji reprezentanci szkoły zaproszeni zostaną do udziału w drugim etapie, który odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 22 października 2014 r. i składał się będzie z testu i pracy pisemnej (np.analiza dzieła sztuki, rozprawka na temat postawionej tezy).

Finaliści zaproszeni zostaną do Teatru Groteska, gdzie 26 listopada 2014 r. odbędzie się trzeci etap złożony z quizu i zadań performatywnych.

I ETAP KWALIFIKACYJNY:

Moja interpretacja dzieła powstałego po 1989 roku

W bieżącym roku obchodzimy 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów. Ta wyjątkowa okazja stała się powodem do refleksji o sztuce i kulturze ostatnich 25 lat i motywem przewodnim konkursu. Przygotowaliśmy 25 dzieł na 25lecie.
Zadaniem konkursowym jest twórcza analiza jednego, wybranego spośród załączonych, dzieła sztuki. Kreatywność tej interpretacji będzie polegać na wyborze sposobu jej przedstawienia. Oczywiście najważniejszym kryterium oceny będzie zarówno oryginalność zademonstrowania swoich przemyśleń jak i wiedza, która zawarta zostanie w prezentacji. Dopuszczalne są różne sposoby przekazu – mapa interpretacyjna, praca plastyczna, esej, rozprawka, prezentacja, itp. W zawartej treści liczymy na to, że zwrócicie uwagę nałączenie obrazów z tekstami, związki sztuki dawnej ze sztuką współczesną, poszukiwanie skojarzeń z wydarzeniami historycznymi, ludźmi, literaturą, inspiracje autorów, poszukiwanie miejsca sztuki w przekazie ogólnospołecznym, masowym, w kulturze popularnej (komiks, plakat, film, opera, teatr, granice między sztuką a kiczem), poszukiwanie związków piękna i brzydoty a może nawet – poszukiwanie sensu życia i sztuki.

CZAS NA PRZYGOTOWANIE ANALIZY JEDNEGO Z PONIŻSZYCH DZIEŁ:
10. X. 2014 r.

ZGŁOSZENIA I KONSULTACJE: p. Aneta Solińska

II ETAP – RETROKULTURA (LAT 90TYCH) – uświadomienie zmiany a następnie znalezienie, sformułowanie (warsztat, dzieło – instalacja (projekt), komiks, esej, poezja itp.) alternatywnego zastosowania przedmiotów funkcjonujących w latach 90tych – np. kasety magnetofonowej itp. (przygotowany zestaw slajdów) test na temat wydarzeń kulturalnych w Polsce i na świecie z ostatnich 25 lat – lista wydarzeń zostanie przekazana osobom, które zostały wytypowane w etapie I.                               

III ETAP –  „Dlaczego widelec jest elementem kultury” ( czy jedzenie widelcem jest mniej kulturalne od wyjścia do teatru) Punkt wyjściowy – dzieła z różnych dziedzin – punkt docelowy – wydarzenie, projekt lokalnej inicjatywy kulturalnej.

Aneta Solińska