38 Olimpiada Języka Niemieckiego

Zapraszamy do udziału w 38 Olimpiadzie Języka Niemieckiego.
Eliminacje szkolne odbędą się dnia 7 listopada 2014 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne, tj. 90 minut.

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl

Zgłoszenia przyjmuje pani profesorka Agata Żywińska
do dnia 25 października 2014

Elżbieta Tekiela