Zdjęcia klasowe

16 października w szkole wykonywane będą zdjęcia klasowe wg harmonogramu:

 

KLASA GODZINA
1F 8.00
1A 8.10
3E, 3F, 3G 8.20 – 9.05
1B, 1G, 3A, 3C, 3B 9.05- 10.00
2C, 1E, 3D, 2E,2A 10.05- 11.00
1C, 1D, 2B, 2D 11.00 – 11.45

Do zdjęcia pozują  wszyscy uczniowie danej klasy. Decyzję  o zakupie podejmiecie po otrzymaniu zdjęcia pokazowego.

Koszt:

ZDJĘCIA GRUPOWE

1 szt.: 10 zł („poważne” lub „wesołe”)

2 szt.: 14 zł. („poważne” i „wesołe”)

Klasy będą proszone do zdjęcia przez pracowników obsługi.

Przewodniczący klas informują wychowawców o godzinie wykonywania zdjęcia.

Samorząd Uczniowski