Dialog Kultur. Mozaika etniczna Etiopii

Etiopia jest drugim krajem na świecie, który po Armenii w IV wieku przyjął chrześcijaństwo. W Etiopii słońce wstaje o godzinie 6 rano a zachodzi o 6 popołudniu. To jedyny kraj na świecie, gdzie słońce świeci po 12 godzin – dzień w dzień, przez cały rok.
Stracimy tu, aż 7 lat – według kalendarza etiopskiego jest 2007 rok.
To w Etiopii urodził się pierwszy człowiek na Ziemi – Lucy, a Arka Przymierza wciąż jest ukryta w Aksum.
Etiopia jest jednym z nielicznych krajów Afryki, który nigdy nie został skolonizowany. Ma swój własny alfabet sylabiczny i oryginalny język, a Etiopczycy, pomimo trudnych warunków życia, są pogodni, życzliwi i dumni. Południe Etiopii to jeden z najpiękniejszych i najbardziej egzotycznych rejonów świata zamieszkały przez plemiona żyjące w naturalnych warunkach niezmiennie od setek lat.

Mozaikę etniczną Etiopii przybliżył nam Daniel Mekonnen Yirdaw – Etiopczyk urodzony w Arbaminch.

Aneta Solińska