Dialog Kultur, czyli różnice kulturowe w komunikacji międzynarodowej

Dialog Kultur

Różnice cywilizacyjne, czy kulturowe uniemożliwiają często podjęcie dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych państw. Powodem tego stanu rzeczy jest niezrozumienie podstawowych różnic międzyludzkich. Dlaczego pokazanie podeszwy buta wyraża największą pogardę w stosunku do drugiego człowieka w krajach arabskich? Dlaczego kobietom nie wolno dotykać mnichów buddyjskich?

Genezę zachowań obowiązujących w świecie kultury islamu, podziału kultur na „ciepłe” i „zimne”, kręgów kulturowych, oraz zagadnienie dystansu kulturowego wyjaśnił Michał Futyra – dziennikarz.

W 2004 roku wyróżniony przez Ośrodek KARTA i Fundację Batorego w konkursie „Historia Bliska” za publikację z zakresu dziennikarstwa historycznego. W 2009 roku przedstawiciel Polski na konferencji naukowej „ASEM Interfaith Cultural Youth Camp Project” w Bangkoku.