Ogólnopolska akcja świątecznej pomocy Szlachetna Paczka

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w akcji jako darczyńcy i wolontariusze.

Wolontariusz SZLACHETNEJ PACZKI to osoba, która:

  • działa w okresie październik – grudzień,
  • bierze udział w szkoleniach (pierwsze szkolenie w sobotę 25 października),
  • odwiedza potrzebujące rodziny i razem z liderem podejmuje decyzję o włączeniu ich do projektu,
  • pomaga w znalezieniu darczyńców dla rodzin ze swojego rejonu,
  • kontaktuje się z darczyńcą i wspiera go w przygotowaniu pomocy,
  • dostarcza paczki do rodzin, a darczyńcy wysyła relację z wręczenia paczek rodzinie.

Żeby zostać wolontariuszem, trzeba zarejestrować się na stronie www.szlachetnapaczka.pl w zakładce Zostań SuperW. Rekrutacja wolontariuszy kończy się w tym tygodniu.

Darczyńcą może zostać każdy, kto w czasie trwania projektu wejdzie na stronę www.szlachetnapaczka.pl, w znajdującej się tam bazie wybierze rodzinę potrzebującą w swojej okolicy i przygotuje dla niej Paczkę, która będzie odpowiedzią na konkretne potrzeby tej rodziny.

O potrzebach tych darczyńca dowie się z opisu rodziny w bazie. Następnie, w trakcie finału projektu dostarczy Paczkę do magazynu, aby wolontariusze mogli przekazać ją wybranej przez darczyńcę rodzinie. Po przekazaniu Paczki rodzinie darczyńca otrzymuje swój prezent – relację z dostarczenia Paczki, z której dowie się, jak na otrzymaną pomoc zareagowała rodzina.

Darczyńcy przeważnie przygotowują Paczki w grupach – wraz ze swoją rodziną, przyjaciółmi, kolegami z klasy lub z pracy. Chodzi o to, aby spełnić jak najwięcej potrzeb danej rodziny i by pomoc była dobrej jakości. Internetowa baza z opisami rodzin zostanie otwarta 22 listopada.

Zachęcamy nauczycieli i uczniów, żeby włączyli się do akcji jako darczyńcy.

Finał SZLACHETNEJ PACZKI odbędzie się w dniach 13-14 grudnia. Chrzanowski sztab i magazyn akcji tradycyjnie już będzie działał w naszej szkole. W listopadzie zwrócimy się z prośbą o pomoc do nauczycieli i uczniów, którzy zechcą uczestniczyć w organizacji finału.

W naszej szkole informacji na temat SZLACHETNEJ PACZKI udzielają:

  • prof. Ewa Dzierwa
  • prof. Wioletta Gajda
  • prof. Lilianna Zaręba

Ewa Dzierwa