Pamiętamy o tych, którzy odeszli…

Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju.

Marian Romanowski (1926-2007) – założyciel II LO w Chrzanowie
Anna Malik (1933-2010) – nauczycielka języka polskiego
Zbigniew Piwowarczyk – (1939-2013) – nauczyciel przysposobienia obronnego
Ryszard Bożek – (1954-2000) – pracownik obsługi
Uczniowie II LO w Chrzanowie

Nigdy nie zapomnimy lat spędzonych z Wami. Zostaniecie w naszych sercach…