Aleksandra Wójcik zakwalifikowana do III etapu Wielkiego Konkursu Wiedzy o Kulturze!

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany jest w ramach akcji społecznej „Kontrrewolucja Kulturalna” przez Teatr Groteska, we współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas pierwszego etapu Ola dokonała analizy Abakanów, pisząc o zatracaniu siebie wśród anonimowego tłumu.
Na drugim etapie rozwiązała (niełatwy!) test, którego pytania dotyczyły wydarzeń kulturalnych z ostatniego ćwierćwiecza historii Polski.
Finał złożony będzie z quizu i zadań performatywnych.

Aneta Solińska