Próba generalna przed jasełkami

Wszyscy aktorzy występujący w jasełkach szkolnych proszeni są o przybycie
do szkoły w sobotę 13.12.2014 r. na próbę generalną, która odbędzie się o godzinie 10.30 (po seansie filmowym). Na próbę należy przynieść stroje i rekwizyty. Obecność obowiązkowa!