Konkurs Powiatowy

Wycięte z kontekstu (?)


Collage
to technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.) naklejanych na płótno i łączonych z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farbą olejną, farbą akrylową, gwaszem). Kolaż stał się częścią sztuki za sprawą kubistów, dadaistów i surrealistów. Przypadkowe skojarzenia, odrealnione wizje, kreacje budzące logiczny porządek rzeczywistości, nierzadko absurdalne i prowokacyjne stały się znakiem rozpoznawczym surrealistów.

Dla Wisławy Szymborskiej był intelektualną grą. Jak napisał historyk literatury Leonard Neuger, Szymborska materiały do wycinania znajdowała sama. Były to tytuły gazet, magazynów, reprodukcje zdjęć i starych pocztówek. „Ona te materiały unieważniała. Nadal nosiły cechy własne, pierwotne, dawały się rozpoznać, ale – wycięte z kontekstu – zaczynały pod jej ręką budować nowe światy: nieco surrealistyczne, kipiące humorem i ciepłem, i poczuciem wolności” – wyjaśnił Neuger.

Temat konkursu powiatowego: KOLAŻ, przeróbka dzieł wielkich mistrzów (malarzy, architektów, rzeźbiarzy).

Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze lub 1 zestaw (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 obrazów, tworzących określoną, zamkniętą całość) w każdej z kategorii.
 2. Uczestnik może złożyć prace w kategoriach:
 • tradycyjna wyklejanka o dowolnym formacie (kolaż formowany z elementów gazet, reprodukcji dzieł, tkanin itp.),
 • grafika komputerowa (minimalne wymiary wydruku to 15 x 21 cm)

Temat: prace będące parafrazą, przeróbką dzieł wielkich mistrzów (malarzy, architektów, rzeźbiarzy).

 1. Prace graficzne powinny mieć postać odbitki lub wydruku czarno-białego, w sepii lub kolorze w jednakowym formacie minimum 15 x 21 cm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Do prac własnych autora należy dołączyć podpisaną (tytuł, autor) reprodukcję dzieła które stało się inspiracją, zostało sparafrazowane.

Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików JPG lub PDF.

 1. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
 2. Zdjęcia należy złożyć p. Anecie Solińskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2015 r. wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa:

KARTA UCZESTNICTWA:

IMIĘ, NAZWISKO:………………………………………………………WIEK:……

DANE KONTAKTOWE (adres, telefon, nazwa szkoły) ………………

TYTUŁ/NAZWA, AUTOR DZIEŁA, KTÓRE ZOSTAŁO SPARAFRAZOWANE …..

„Oświadczam, że jestem autorem dostarczonych zdjęć. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).”

Podpis………………………………………………………  Data……………………

Nagrody

 1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Uczniowski Klub Sportowy przy II LO.
 2. Lista nagrodzonych autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej
  II Liceum w Chrzanowie.
 3. Prace zostaną wyeksponowane w gmachu głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
 4. Zadaniem Komisji oceniającej jest:
 • kwalifikacja prac do udziału w Konkursie,
 • ocena zgłoszonych prac,
 • przyznanie nagród,
 1. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
 • kryteria merytoryczne,
 • wartość artystyczną,
 • jakość techniczną i poziom estetyczny prac,
 • pomysł na realizację tematu.
 1. Komisja oceniająca wyłoni laureatów w ciągu 10 dni roboczych od upływu terminu nadsyłania prac.

Aneta Solińska

2