Konsultacje z doradcą zawodowym

W odpowiedzi na dylematy uczniów związane z dalszą edukacją i wyborem kierunku studiów, na terenie II LO w Chrzanowie zostały zorganizowane konsultacje. We współpracy z Justyną Mendyk-Malinowską doradcą zawodowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie oraz pedagogiem Agnieszką Makuch uczniowie klas pierwszych rozmawiali na temat ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej – od wyboru rozszerzeń do przyszłego miejsca pracy. Poruszane zagadnienia obejmowały cały okres kształcenia ponadgimnazjalnego. Uczniowie konsultowali wybór rozszerzeń pod kątem zasad rekrutacji na wybrane kierunki studiów oraz możliwości zatrudnienia na rynku pracy.

 Agnieszka Makuch