Ogólnopolska kampania „Równy Komiks”

Untitled

DRODZY UCZNIOWIE!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu pt. „RÓWNY KOMIKS – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a Partnerem Agencja reklamowa „b-en”. Projekt skierowany jest do uczniów z całej Polski i polega na przeprowadzeniu 1 godziny lekcyjnej, której celem jest upowszechnienie rozwiązań, umożliwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz wspieranie sprawiedliwego dostępu do zatrudnienia zarówno kobiet jak mężczyzn.

Po zapoznaniu się z Komiksem otrzymanym na zajęciach uczniowie będą mogli wziąć udział w przygotowanym przez organizatorów konkursie; wypełnić krótką ankietę i wziąć udział w losowaniu w którym będzie można wygrać m.in. tablety multimedialne i rok darmowych studiów w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu na jednym z następujących kierunków:

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Turystyka i rekreacja
  • Zarządzanie

Szczegóły konkursu są dostępne na stronie www.rownykomiks.pl

Głównym celem przeprowadzenia lekcji jest upowszechnienie:

  • przełamywania stereotypów dotyczących ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy,
  • znaczenia polityki równości szans kobiet i mężczyzn w procesie wyboru ścieżki kształcenia i zawodu,
  • niestereotypowego wyboru ścieżki kształcenia, zawodowej i życiowej,
  • równego dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn,
  • rozwiązań na rzecz godzenia życia rodzinnego i zawodowego, w tym poprzez wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia.

Wszystkich serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie,
i wygrywania nagród, trzymam kciuki!!!

Mirosława Sojka
nauczyciel przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce