Uczniowie II LO finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Pragnę poinformować, że uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie: Martyna Grondal (klasa 3b), Krzysztof Lasoń (klasa 3a) i Piotr Musiał (klasa 1b) zostali finalistami IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, która odbyła się 6 marca 2015 roku w Białymstoku.

Realizacja poszczególnych etapów Olimpiady:

I etap szkolny odbył się 15 stycznia 2015 roku. Uczniowie wypełniali e-test, składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Do I Etapu Olimpiady – Szkolnego akces zgłosiło 54 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce (747 uczniów). Rozwiązało test 500 uczniów.

II etap Olimpiady – ogólnopolski odbył się 2 marca 2015 r. Uczniowie wypełniali e-test, składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Czas rozwiązania 40 minut. Wyniki rejestrowane były on-line. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 446 uczniów z 48 szkół (w tym 3 uczniów z II LO w Chrzanowie), do rozwiązywania testu przystąpiło 327 uczniów z 44 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.
Do Etapu Finałowego zakwalifikowanych zostało 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Część pierwszą Etapu Finałowego stanowił test składający się z 30 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Do rozwiązywania testu przystąpiło 69 uczniów z 18 szkół. Do części drugiej Etapu Finałowego zakwalifikowało się 20 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. (Trójka naszych uczniów znalazła się wśród ścisłej 20.) Finałowa dwudziestka odpowiadała ustnie przed publicznością na wylosowane pytania.


Uczniowie biorący udział w w/w Olimpiadzie poszerzyli wiedzę z zakresu trudnej problematyki rynku pracy (krajowej oraz europejskiej) oraz uczestniczyli w symulacji procesu sądowego.

Serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

Mirosława Sojka
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
i ekonomii w praktyce

Więcej informacji o Olimpiadzie: http://www.pracownia.ckubialystok.pl/