Sposób na dłuższy długi weekend

Niedawno klasa I D przedłużyła sobie majówkę swoją trzydniową, objazdowa wycieczką przez Zamość, Lublin, Kozłówkę i Sandomierz. Obiektywnie stwierdzam, że na niewielu wycieczkach zwiedziłam tyle kościołów i zabytków. Począwszy od średniowiecza w Sandomierzu, przez renesansowy Zamość, barokowe akcenty w Lublinie po socrealizm w Kozłówce…

Pomimo chwilowych ulew i zimnego wiatru wycieczka się udała. Pogoda nie przeszkodziła nam w poznaniu miasta Ojca Mateusza, tym bardziej w poznaniu się i zintegrowaniu..

Olga Wojtyna
klasa 1d