Dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów II LO!!!

Nasza szkoła bierze udział w Powiatowym Programie, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez pomoc materialną – dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych.

Więcej informacji:  http://www.powiat-chrzanowski.pl