Laureaci VII Powiatowego Konkursu „Zarządzanie Finansami Osobistymi”

We wtorek 9 czerwca 2015 r. w ZSECH w Trzebini odbył się VII Powiatowy Konkurs „Zarządzanie Finansami Osobistymi”.  Drużyna uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie w składzie:

  • Katarzyna Kosowska – klasa 1d
  • Justyna Dudek  – klasa 2c
  • Damian Pac – klasa 2c

w wyrównanej rywalizacji zajęła 3 miejsce.

Ogłoszenie wyników  odbyło się 11 czerwca 2015 roku podczas konferencji podsumowującej projekt „Kuźnia młodych ekonomistów”.

Celem projektu, trwającego od 27 marca do 15 czerwca 2015 r. było propagowanie wiedzy finansowej i wzbudzenie zainteresowania problemami z zakresu gospodarowania finansami osobistymi wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych poprzez realizację cyklu warsztatów, organizację konkursu „Zarządzanie finansami osobistymi” oraz Powiatowej Konferencji „Kuźnia Młodych Ekonomistów”.

Głównym celem konferencji była integracja środowiska lokalnego w celu wypracowania wniosków, których realizacja posłuży podniesieniu świadomości finansowej i ekonomicznej społeczeństwa lokalnego z udziałem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

Prelegentami Konferencji byli:

  1. doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie – Agnieszka Kołodziejczyk, która przedstawiła aktualną sytuację na rynku pracy w województwie małopolskim z uwzględnieniem powiatu chrzanowskiego,
  2. naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie – Marek Łyszczarz, który zaznajomił uczestników konferencji z rolą administracji skarbowej i jej wpływem na rozwój ekonomiczno – gospodarczy powiatu,
  3. kierownik Banku Pekao S.A. Oddział w Trzebini – Dorota Dyba poruszyła zagadnienie poziomu wiedzy finansowej i ekonomicznej środowiska lokalnego,
  4. przedstawiciel PHU Instalbud w Trzebini – Jarosław Bogusz, który podkreślił rolę ekonomicznych umiejętności przy tworzeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Podsumowaniem stała się dyskusja panelowa z udziałem w/w prelegentów oraz pani Barbary Traczyk-Zawadzińskiej – naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie. Efektem dyskusji były ciekawe rozwiązania mające na celu podniesienie wiedzy finansowej i ekonomicznej społeczeństwa lokalnego.

Katarzynie, Justynie i Damianowi GRATULUJEMY życząc dalszych sukcesów!!!

Mirosława Sojka