Dzień Solidarności z Uchodźcami

Są takie chwile, kiedy trzeba głośno i wyraźnie wypowiedzieć swoje zdanie. Powiedzieć o wartościach, które łączą, a nie dzielą. Porozmawiać o lękach, które można przezwyciężyć i nazwać zło, któremu trzeba się sprzeciwić. ” – Fundacja Batorego

15 października w instytucjach publicznych, w placówkach kultury, w organizacjach pozarządowych i w mediach ogłoszony został Dniem Solidarności z Uchodźcami.

II Liceum dołączyło do kampanii społecznej!!!

W tym dniu przeprowadzimy debatę oksfordzką.

Porozmawiamy o różnicach cywilizacyjnych i kulturowych, które mogą uniemożliwiać dialog, skonfrontujemy wyobrażenia i stereotypy z faktami i danymi.

Będziesz mógł zająć stanowisko, zadać pytania i przedstawić kontrargumenty!

Na zakończenie happening będzie barometrem postaw!

Informacji udzielają: prof. Izabela Ciołczyk, prof.Aneta Solińska

http://uchodzcymilewidziani.com/2015/10/kampania-informacyjna-debata-oksfordzka-i-happening-w-ii-lo-w-chrzanowie/
http://uchodzcymilewidziani.com/wydarzenia/