Szansa czy zagrożenie?

15 października w II Liceum przeprowadzona została debata oksfordzka, jej teza brzmiała: Uchodźcy, szansa czy zagrożenie dla Polski?

Stanowisko uczniów prezentowali: Piotr Musiał, Michał Adamczyk, Michał Harwes, Łukasz Sobecki, Aleksandra Kubis, Antoni Dworak, Aleksandra Bolek, Ryszard Bartosiński. Interpretowali oni przytaczane dane, odwoływali się do historii, wskazywali na konsekwencje podejmowanych decyzji – tak aby przekonać do swojego stanowiska słuchaczy.

Marszałkiem prowadzącym debatę był Rafał Ptasiński, sekretarzem Adrian Gałaś.

Dominika Tarko i Dominik Kumala przygotowali materiał informacyjny zawierający definicje najważniejszych terminów, oraz dane statystyczne.

Zadaniem publiczności było podjęcie decyzji: ZA czy PRZECIW przyjęciu uchodźców do Polski, kierując się merytoryczną stroną wypowiedzi swoich kolegów, odrzucając całkowicie emocjonalny stosunek do tematu.

Uczniowie klas: 1c, 1d, 1e, 1f – 51 głosami przyznali rację grupie wskazującej na zagrożenia wynikające z przyjęcia uchodźców do Polski, oraz 46 głosami opowiedzieli się za ich przyjmowaniem.

Aneta Solińska, Izabela Ciołczyk