Dialog Kultur

Z przymrużeniem oka o Włochach. Źródła stereotypów. Prowadzący: Stefano Deflorian, absolwent Wydziału Literatury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Trydenckiego; od 18 lat mieszkający w Krakowie; wykładowca języka włoskiego na UP; tłumacz literatury polskiej.

„Z przymrużeniem oka” opowiedział o rodakach. Komentował zachowania Włochów w sytuacjach życia codziennego, zestawiając je z zachowaniami Niemców w analogicznych okolicznościach. Stereotyp (twór kulturowy, bazujący na uproszczonym, schematycznym postrzeganiu osób i zjawisk) daje nam pewien obraz (niejednokrotnie fałszywy) nieznanej nam rzeczywistości, upraszcza i uogólnia. Ania Chadzińska z klasy 2g, miała zweryfikować stereotyp z własnym doświadczeniem i obserwacjami – uznała, że w obrazie macho, mammismo, tiffoso jest sporo prawdy…