III Ogólnopolska Konferencja Klubu Nauczyciela Historii

III Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu Nauczyciela Historii
w Warszawie

W dniach 23-24 października 2015r.odbyło się III Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu Nauczyciela Historii. Spotkanie odbyło się w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP dr Andrzej Duda. Patronem medialnym był magazyn Mówią Wieki.

Spotkanie Klubu Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku trwało dwa dni: pierwszy z nich był uroczysty i oficjalny, a w drugim odbywały się warsztaty.

Inauguracja spotkania odbyła się w Pałacu Prymasowskim i rozpoczął swoim przemówieniem dyrektor Krzysztof Jaraczewski i pani Katarzyna Bąk z fundacji PKO Banku Polskiego. Następnie pełnomocnik dyrektora Muzeum d. s ekspozycji stałej pan Robert Supeł przedstawił koncepcję „Wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.

Prof. dr hab. Grzegorz Nowik-kierownik Działu Badań Historycznych Muzeum wygłosił wykład na temat „Józef Piłsudski-fenomen społeczny”.

Po przerwie kawowej pojechaliśmy, aby zwiedzić Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wieczorem nastąpiło zakwaterowanie i uroczysta kolacja.

Drugi dzień obfitował w sesje warsztatowe:

  • „Opowiedz mi swoją historię”-historia mówiona i wykorzystanie jej w pracy dydaktycznej
  • „Jak opowiadać przemilczane historie”-wyzwanie odkrywania zapomnianego
  • „Tworzenie interaktywnych ćwiczeń”-samodzielne tworzenie quizów interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji on line.

Na zakończenie wręczono nam zaświadczenia. Pożegnaniom w cudownej atmosferze nie było końca, gdyż przez 3 kolejne lata poznałyśmy koleżanki i kolegów z różnych stron Polski.

Miło nam ,że jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która od rozpoczęcia spotkań Członków Klubu Nauczyciela Historii czyli od 2013r. co roku bierze udział w konferencjach i promujemy II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego

W tym roku nasze II LO z Chrzanowa reprezentowały mgr Izabela Ciołczyk
i mgr Agnieszka Rusek.

Agnieszka Rusek