Dialog Kultur

Dnia 3 grudnia 2015 roku w ramach organizowanego przez panią profesor Anetę Solińską Dialogu kultur odbyło się spotkanie z panią Wei-Yun Lin-Górecką pochodzącą z  Tajwanu. W czasie spotkania opowiedziała nam o tajwańskiej kulturze, obyczajach oraz systemie edukacji. Dowiedzieliśmy się, że nasi rówieśnicy w szkole spędzają całe dnie tzn. od godziny 8 do 17, a 70% z nich uczęszcza na zajęcia dodatkowe trwające do godziny 21. Lekcje odrabiają w szkole- twierdzą, iż to przynosi lepsze efekty w nauce, ponieważ w domu oddziaływują na nich czynniki rozpraszające (komputer, TV). W szkole jadają posiłki oraz „drzemią” (kto nie zrobi tego w przeznaczonym na odpoczynek czasie-otrzymuje miniusa-traktowanego bardzo poważnie, obniżającego punktacje klasy ze zachowania). Do zajęć obowiązkowych, poprzedzających zajęcia edukacyjne należy sprzątanie terenu szkoły (szatnie, klasy, toalety) oraz uczestnictwo w codziennych apelach. Obligatoryjne są mundurki. Po wysłuchaniu relacji jednogłośnie stwierdziliśmy, że wcale nie mamy tak źle i jednak (na jakiś czas) przestaniemy narzekać na szkołę.

Wei-Yun Lin-Górecka: urodzona w 1982 roku w Tajpej w Tajwanie.mAbsolwentka teatrologii Brunel University w Londynie. Od 2007 do 2012 pracowała jako lektorka języka chińskiego na UJ. Pisze wiersze w językach:chińskim, angielskim i polskim. Ich prezentację można czytać w autorskim zbiorze „Wiersze przeciętne”(2011, Tajpej) oraz w czasopiśmie „Ha!art” Nr 30 (2010, Kraków). Publikuje artykuły o literaturze i kulturze polskiej w prasie tajwańskiej od 2007. Jest autorką przekładów na język chiński, wydanych w Tajwanie, książek Andrzeja Sapkowskiego: „Ostatnie życzenie” i „Miecz przeznaczenia”, Brunona Schulza: „Ulica Krokodyli” i „Sanatorium pod klepsydrą”, oraz tomów: „Wisława Szymborska – wiersze” i „Tadeusz Różewicz– wiersze”. Za promocję literatury i kultury polskiej zagranicą otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w lipcu 2013
Dominika Tarko (2f)
Opieka: Aneta Solińska