Konkurs dla tych, którzy potrafią pisać o obrazach, o których śpiewał Kaczmarski…

Fundacja Underground, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Stowarzyszeniem NZS 1980 jest organizatorem Konkursu

„Lekcja historii  i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”

Zadaniem uczestnika Konkursu na etapie szkolnym jest przygotowanie indywidualnej pracy odnoszącej się do wydarzeń, przypowieści, mitów i/lub postaci przedstawionych na obrazach, fotografiach i innych dziełach będących natchnieniem do utworów-ekfraz Jacka Kaczmarskiego.

Praca powinna:

1) opierać się na co najmniej jednym z następujących utworów- Jacka Kaczmarskiego:

a) Arka Noego
b) Alegoria malarstwa
c) Czerwony autobus
d) Pikieta Powstańcza
e) Przepowiednia Jana Chrzciciela
f) Rejtan, czyli raport ambasadora
g) Rzeź niewiniątek
h) Samosierra
i) Stańczyk
j) Upadek Ikara
k) Wieszanie zdrajców na Rynku Warszawskim w roku 1794 podczas Insurekcji Kościuszkowskiej
l) Wiosna 1905
m) Zakopywanie głowy

2) zawierać:

a) uzasadnienie wyboru danego utworu
b) opis wydarzenia, przypowieści, mitu, czy postaci, do których odnosi się obraz lub zdjęcie opisane w utworze,
c) opis formy literackiej użytej w utworze-ekfrazie (forma wiersza, układ rymów, układ sylab i zestrojów, etc.)
d) opis techniki użytej przez autora obrazu lub zdjęcia, do którego odnosi się utwór,
e) informacje o autorze obrazu lub zdjęcia (ew. innych okoliczności związanych z jego powstaniem lub np. miejscem prezentowania,
f) analizę i interpretację utworu (wymowa tekstu),
g) odniesienie do zaproponowanej przez organizatora bibliografii

3) Praca winna liczyć od 4 – 6 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka 12, Times New Roman);

Finaliści i laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora, m.in. nagrody książkowe oraz rodzinne bilety wstępu do Muzeum Narodowego, Kopalni Soli „Wieliczka” i na Festiwal „Kaczmarski underground ORAZ iPad’y.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA prof. ANETA SOLIŃSKA

PRACE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 22 KWIETNIA

Aneta Solińska