Profilaktyka przede wszystkim

Klasy 2d i 2g przeprowadziły akcje profilaktyczną związaną z rakiem piersi, jąder, płuc, skóry i trzustki. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne oraz plakaty.

Mirosława Przeworowska-Kawala