Warsztaty filozoficzne dla młodzieży

Zapraszamy do udziału w III Interdyscyplinarnych warsztatach filozoficznych dla młodzieży „Wielkie pytania filozofii” organizowanych przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Zapisy przyjmowane będą w Klubie Literackim (sala 31) w nieprzekraczalnym terminie do 9.02.2016 r. w czasie przerw międzylekcyjnych.

Zapraszamy!

Marta Oczkowska