Zaproszenie do udziału w debacie oksfordzkiej

Klub Literacki II LO oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zapraszają wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w debacie oksfordzkiej na temat kryminału i jego wpływu na poziom czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych. Spotkanie odbędzie się
w najbliższy wtorek, 23.02.2016 o godz. 10.00 w siedzibie biblioteki. Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku (19.02.2016) w sali nr 31 w czasie przerw międzylekcyjnych.

Zapraszamy!

Marta Oczkowska