Finał Międzyszkolnych Rozgrywek ,,Chłopska Szkoła Biznesu- edycja V” rozstrzygnięty!

W dniu 14.04.2016, w budynku Muzeum AK w Krakowie, został rozstrzygnięty finał Międzyszkolnych Rozgrywek w ramach akcji edukacyjnej dot. Przedsiębiorczości społecznej pn. ,,Chłopska Szkoła Biznesu – edycja V” organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W finale wzięło udział 29 szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.Walka była zacięta, uczestnicy zmotywowani do gry, a rezultatem jest następujący wynik :

I miejsce :

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Chrzanowie – Paulina Cieplik i Emanuela Wyrwa
uczennice klasy 2b

Uczennice w nagrodę za I miejsce otrzymały bony podarunkowe do Galerii Krakowskiej (do 275 sklepów) o wartości 800 zł ( po 400 zł na osobę – 4 x 100 zł), a szkoła otrzymała grę ekonomiczną KRYZYS – wprowadzającą w świat alternatywnej ekonomii.
W oczekiwaniu na wyniki uczniowie mieli okazję spotkać się z przedsiębiorcą społecznym Prezesem Spółdzielni Socjalnej „Piąty Element”, który wygłosił krótką prelekcję poświęconą funkcjonowaniu podmiotu ekonomii społecznej na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Piąty Element” oraz zwiedzić Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” z przewodnikiem.
Uczennicom serdecznie gratuluję podejmowania dobrych decyzji i odniesienia sukcesu.

Mirosława Sojka

Więcej informacji:
http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/chlopska-szkola-biznesu-2016-znamy-zwyciezcow-v-edycji-turnieju-1460.html

Zdjęcia z finałowej rozgrywki Chłopskiej Szkoły Biznesu:

https://onedrive.live.com/?authkey=!AO-f18EUUuRJyZQ&id=F6E5BD9A367E7EEB!139&cid=F6E5BD9A367E7EEB