Laureat Turnieju Wiedzy o Zawodach VIII edycji ogólnopolskiej dla szkół ponadgimnazjalnych

Pragnę poinformować, że uczeń PIOTR MUSIAŁ (klasa 2b) zajął I miejsce w w/w Turnieju.

Do I etapu Turnieju zgłosiło się 480 uczniów z 39 szkół; do testu przystąpiło 337 uczniów z 32 szkół z różnych regionów Polski. I etap odbył się 3 grudnia 2015 roku.

Do II etapu zakwalifikowało się 218 uczniów z 32 szkół. Uczniowie pisali test 3 marca 2016 roku. Na podstawie uzyskanych wyników i czasu rozwiązania testu wyłoniono 10 uczniów, którzy zakwalifikowali się do Finału.

Finał VIII edycji ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Zawodach odbył się 17 marca 2016 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Każdy uczestnik Finału miał za zadanie przedstawienie 10-minutowej prezentacji zawodu wybranego z podanej listy zawodów. Piotr zaprezentował zawód – Technik budownictwa (kod zawodu 311204).

VIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Zawodach honorowym patronatem objęli:

  • Marszałek Województwa Podlaskiego,
  • Podlaski Kurator Oświaty,
  • Prezydent Miasta Białystok,
  • Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Stronę merytoryczną i organizacyjną Turnieju dla szkół ponadgimnazjalnych wsparły następujące instytucje:

  • Prezydent Miasta Białegostoku
  • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
  • Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku,
  • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

Piotrowi składam gorące podziękowanie za promowanie szkoły na szczeblu ogólnopolskim.

Życzę kolejnych sukcesów!!!

Mirosława Sojka

Więcej informacji można znaleźć na poniższej stronie internetowej:

http://www.pracownia.ckubialystok.pl/twoz/VIII_edycja/sprawozdanie.pdf