Akcja Charytatywna „Dzień Dziecka”

Pragnę poinformować, że kolejny zespół klasy 2b zakończył swoje przedsięwzięcie realizowane w ramach przedmiotu Ekonomia w praktyce – tj. Dzień Dziecka dla podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej w Stelli – w wieku od 6 – 12 lat, których odwiedziliśmy już po raz trzeci. Grupa uczennic w składzie: Gabriela Augustynek (Lider grupy), Marta Cichoń, Patrycja Cudak, Monika Głuch, Gabriela Kasprzyk, Natalia Królik zorganizowały zbiórkę zabawek, gier, przyborów szkolnych, słodyczy, które następnie pięknie zapakowały w ozdobne torebki. Upiekły ciasta i we wtorek
7 czerwca br., w godzinach od 15:00 – 18:00, odwiedziły podopiecznych świetlicy. Uczennice zorganizowały również różnego rodzaju zabawy, umilając im czas pobytu w świetlicy. Dzieci bardzo się cieszyły pytając nas, kiedy znowu je odwiedzimy…, a jedno z nich powiedziało nam
„że to najpiękniejszy dzień w świetlicy”. I dla takich chwil warto żyć i pomagać innym. Na pewno o nich nie zapomnimy i w najbliższym czasie znowu odwiedzimy.

Zaangażowanie się w tego typu akcje ma znaczenie w kształtowaniu własnego charakteru, bo czyniąc coś dla potrzebujących, czynisz coś również dla siebie.

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować uczennicom klasy 2b za ich ogromne zaangażowanie; uczennicy klasy 1d – Paulinie Sztuk, która nam towarzyszyła w tym dniu, bo jak sama mówi uwielbiam pracę z dziećmi” oraz pani Barbarze Nosek za wspólną opiekę nad uczennicami.

DZIĘKUJĘ również wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji !!!

 Mirosława Sojka