Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu Ekonomicznego

Informuję, że rozstrzygnięcie I Szkolnego Konkursu Ekonomicznego
„Być Przedsiębiorczym
odbędzie się 9 czerwca br. o godzinie 10:05 – 11:45
podczas FORUM EKONOMICZNEGO – sala nr 24.

PROGRAM FORUM:

10:05 – 10:50 spotkanie z Prezesem firmy TiM Kominki Sp. Z o.o. w Trzebini, oraz wiceprezesem Chrzanowskiej Izby Gospodarczej w Chrzanowie
Panem Tomaszem Żołędziem,

10:55 wręczenie nagród,

11:00 – 11:45 prezentacja multimedialna zespołu projektowego klasy 2b pt. Być Przedsiębiorczym”.

Uczniów biorących udział w I Szkolnym Konkursie Ekonomicznym pt. „Być Przedsiębiorczym”

Z A P R A S Z A M
9 czerwca br. (czwartek) sala nr 24

Mirosława Sojka

„Patronat Honorowy Konkursu dla uczniów II LO w Chrzanowie objął: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego”