Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – głosowanie od 18 czerwca!

Zakończyła się weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Urząd Marszałkowski ogłosił listę zadań zakwalifikowanych do głosowania, które odbędzie się w dniach 18 czerwca – 6 lipca. Szczegółowe informacje i formularz do głosowania internetowego znajdują się na stronie: http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

Miło mi poinformować, że wśród zadań ocenionych pozytywnie są dwie propozycje dotyczące turystyki rowerowej i pieszej:

1. Zasięg powiatowy – z powiatu chrzanowskiego:

  • kod zadania: PKCHT039
  • nazwa zadania: Na dwóch kółkach lub z kijkami – na wycieczkę ruszaj z nami!

2. Zasięg subregionalny – z subregionu Małopolska Zachodnia:

  • kod zadania: SZACT040
  • nazwa zadania: Daj się porwać na rower – zwiedzamy Małopolskę Zachodnią

(subregion obejmuje powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)

  • Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy powiatu/subregionu, którego dotyczy zadanie, którzy ukończyli 16 lat.

  • Można oddać jeden głos na zadanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne – w przypadku oddania większej ilości głosów wszystkie głosy będą nieważne.
  • Oprócz głosowania elektronicznego można głosować osobiście (tylko w Krakowie, Oświęcimiu, Tarnowie i Nowym Sączu) oraz korespondencyjnie.

Proponowane zadania obejmują zorganizowanie cyklu bezpłatnych, ogólnodostępnych wycieczek dla mieszkańców w okresie od maja do września 2017.

W zadaniu powiatowym będzie to pięć wycieczek rowerowych i pieszych (nordic walking) po terenie powiatu chrzanowskiego, a w zadaniu subregionalnym – pięć dłuższych wycieczek rowerowych po terenie kilku powiatów, połączonych ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych.

Uczestnicy będą mieli zapewniony sprzęt (rowery, kijki), opiekę wykwalifikowanych przewodników, prowiant, ubezpieczenie i bilety wstępu.

Powstanie również wypożyczalnia sprzętu, w której rowery i kije – zakupione przez organizatora na potrzeby projektu – będą udostępniane mieszkańcom.

W ramach proponowanych zadań realizowane będą trzy ważne cele:

  • rekreacja,

  • edukacja,

  • promocja aktywnego, zdrowego stylu życia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu i poparcia projektów turystyczno-rowerowych!

Ewa Dzierwa
Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów