Współpraca z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w roku szkolnym 2016/2017 obejmie patronatem naukowym grupę realizującą rozszerzenie z historii sztuki.

W ramach współpracy:

  • uczniowie będą uczestniczyć w wybranych wykładach akademickich,
  • pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzą prelekcje w Liceum,
  • uczniowie i studenci będą realizować wspólne projekty,
  • uczniowie uzyskają możliwość udziału w wycieczkach naukowych i badaniach prowadzonych przez studentów.

Współpracę koordynuje mgr Aneta Solińska oraz dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda (Uniwersytet Śląski).

Aneta Solińska