MISTRZOSTWA II LO – MIĘDZYKLASOWE ZAWODY PIŁKI KOSZYKOWEJ

MISTRZOSTWA II LO CHRZANÓW – PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT
I CHŁOPCÓW – ZAWODY MIĘDZYKLASOWE

UKS II LO organizuje zawody międzyklasowe dziewcząt i chłopców w piłce koszykowej. Prosimy o wytypowanie reprezentacji klasy, liczebność składu 5-8 osób.

Zawody dziewcząt odbędą się dn. 29.09.2016 r. – zgłoszenia do dn. 27.09.2016 r.

Zawody chłopców odbędą się dn. 06.10.2016 r. – zgłoszenia do dn. 04.10.2016 r.

Nauczyciele wychowania fizycznego II LO

Beata Mąsior