Zaproszenie

Zgłoszenia klas zainteresowanych udziałem w seansie filmowym przyjmuje
prof. Aneta Solińska do 10 listopada.

Refleksją po przeczytanej lekturze i obejrzanym filmie będziecie mogli podzielić się z klubowiczami Klubu Literackiego MBP w Chrzanowie.

Agata Kumala i Joanna Adamczyk zaprezentują twórczość Zdzisława Beksińskiego, pedagog Agnieszka Makuch pomoże Wam zrozumieć skomplikowaną osobowość Beksińskich.

Organizatorzy: Olga Nowicka, Ewelina Deluga (MBP); Aneta Solińska (II LO).

Z A P R A S Z A M Y !

Aneta Solińska

plakat-poprawiony