Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ikona

Pragniemy poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do grona szkół, które otrzymają wsparcie finansowe w kwocie 15 000,00 zł dla biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymana dotacja finansowa umożliwi zakup książek do biblioteki.

Program realizowany będzie w latach 2016-2020.

Cel główny Programu:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe:    

  1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Dzięki pozyskanym środkom, zbiory Biblioteki zostaną wzbogacone o wiele nowych, ciekawych książek.

Drodzy uczniowie zapraszamy do zgłaszania propozycji książek, które chcielibyście przeczytać. Czekamy na Wasze propozycje.

Nauczyciele bibliotekarze

Monika Włodarczyk