Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

zusDrodzy Uczniowie!!!

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w  Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” w ramach projektu edukacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Olimpiada składa się z trzech etapów (szkolny, okręgowy i ogólnopolski).  I etap –  szkolny odbędzie się 29 listopada br. Zgłoszenia przyjmuje Mirosława Sojka do dnia 4 listopada br. Uczniowie, którzy zgłoszą się do Olimpiady otrzymają zeszyt ucznia zawierający wiedzę będącą przygotowaniem do powyższej Olimpiady. Wiadomości w zeszycie to 4 lekcje dotyczące: historii i istoty ubezpieczeń, roli i zadań ZUS-u, rodzaju ubezpieczeń społecznych, świadczeń z ubezpieczeń społecznych, polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, zasad solidaryzmu społecznego, reformy 1999 roku, wielu emerytalnego, rejestracji firmy w ZUS, ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, praktycznych narzędzi dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

Projekt i Olimpiada realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nagrodami są m.in. laptopy, tablety.

Wiedza o ubezpieczeniach społecznych jest niezbędna dla młodych ludzi, aby mogli oni wystartować w dorosłe, zawodowe życie i pozwoli im na podejmowanie samodzielnych, świadomych decyzji po wejściu na rynek pracy.

ZAPRASZAM SERDECZNIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OLIMPIADZIE :)

Mirosława Sojka