Podziękowania


logo-2DYREKCJA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
w CHRZANOWIE

SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ W PERFEKCYJNE ZORGANIZOWANIE OBCHODÓW
JUBILEUSZU 25 – LECIA NASZEJ SZKOŁY
W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.

Jesteśmy wdzięczni Wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do zorganizowania tej uroczystości i podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej szkoły. Dzień ten był okazją do spotkań, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów. Mamy nadzieję, że atmosfera tego jubileuszu przetrwa długo w miłych wspomnieniach. Dzięki  Państwa staraniom i zaangażowaniu nasza szkoła zyskała uznanie wśród absolwentów, byłych pracowników oraz lokalnej społeczności.

rose-7634_1280

Serdecznie dziękujemy:

Marszałkowi Województwa Małopolskiego – Panu Jackowi Krupie,
Staroście Chrzanowskiemu –Panu Januszowi Szczęśniakowi,
Prezesowi Fundacji ENERGETYK w Trzebini –Pani Ewie Mendeli,
Przewodniczącej Rady Rodziców II LO – Pani Annie Abramczyk-Kowalskiej,
Proboszczowi Parafii MBR w Chrzanowie – ks. Grzegorzowi Pierogowi,
Proboszczowi Parafii św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej – ks. Adamowi Byrskiemu,
Pani Lucynie Ziębińskiej – Pracownia Kamieniarstwa Artystycznego i Roboty Budowlane w Chrzanowie,
Pani Katarzynie Rzepskiej i Maciejowi Żurkowi  – Sklep Ogrodniczy VISCUM
w Chrzanowie,
Panu Januszowi Małeckiemu – Zakład Cukierniczy w Chrzanowie,
Pani Barbarze Kieres, Pani Jadwidze Kozub,

Nauczycielom, Pracownikom szkoły, Rodzicom, Uczniom i Absolwentom szkoły – Katarzynie Gancarczyk, Joannie Siwek, Adzie Szulc, Dawidowi Pławeckiemu, Grzegorzowi Siacie, Tomaszowi Tomaszewskiemu, Tomaszowi Jędruchowi.

 

Szanowni Goście jubileuszu 25 – lecia

II Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Chrzanowie

Pragniemy złożyć Państwu serdeczne podziękowania za udział w uroczystości jubileuszu naszej szkoły. Dzień ten był okazją do spotkań, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów.

Miło nam było gościć w naszych skromnych progach:

Jolantę Knapik – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie,  Janusza Szczęśniaka – Starostę Powiatu Chrzanowskiego, Krzysztofa Kasperka – Wicestarostę Powiatu Chrzanowskiego, Andrzeja Jurę – członka Zarządu Powiatu, Wiesława Domina – Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa  Powiatowego (nauczyciela geografii II LO), Ryszarda Kosowskiego – Burmistrza Miasta Chrzanowa, Tadeusza Kołacza – zastępcę Burmistrza Miasta Chrzanowa, Krzysztofa Zubika – Przewodniczącego Rady Miejskiej, Stanisława Czarnego – radnego miejskiego, Andrzeja Oczkowskiego – radnego miejskiego, Andrzeja Miranowicza – Dyrektora Trzebińskiego Centrum Administracyjnego (Dyrektora II LO w latach 1991-1999, 2000-2001), Marię Majcherczyk – dyrektora II LO w latach 1999-2000 i wicedyrektora), Aleksandra Grzybowskiego – Burmistrza Miasta Chrzanowa w latach 1991-1998, str. kpt. Dominika Prażucha – dowódcę JRG Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie,  kpt. w st. spocz. Zygmunta Bębenka – Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Chrzanowie, Ewę Mendelę – Prezesa Fundacji ENERGETYK w Trzebini, Jana Gałuszkę – wiceprezesa Fundacji ENERGETYK w Trzebini, Teresę Wojciechowską – zastępcę dyrektora MOKSiR w Chrzanowie, Zbigniewa Mazura – dyrektora Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie, Kingę Rozmus – zastępcę dyrektora MBP w Chrzanowie, porucznika Macieja Michalczyka – Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu (absolwenta II LO), Roberta Maciaszka – Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  (absolwenta II LO), ks. Grzegorza Pieroga – Proboszcz Parafii MBR w Chrzanowie, ks. Adama Byrskiego – Proboszcz Parafii św. Marcina  w  Bystrej Podhalańskiej (katechetę II LO w latach 2004-2014), Małgorzatę Jarczyk – Prezesa ZNP w Chrzanowie, Jana Starżyka – Przewodniczącego Związków Zawodowych SOLIDARNOŚĆ,  Dyrektorów Gimnazjum: Marię Dobrzyńską (Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie), Elżbietę Urbańską (ZS nr 3 w Chrzanowie),  Jolantę Zubik (ZS nr 2 w Chrzanowie), Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych: Bożenę Biercę (I LO Chrzanów), Renatę Bębenek (ZSECH w Trzebini), Bogusławę Buchałę (ZS w Libiążu), Annę Kulczyk (ZSOdD w Chrzanowie), Anitę Lipnicką – Czyszczoń (PSLO w Trzebini – absolwentkę II LO), Rutę Pudo – wicedyrektora SOSW w Chrzanowie, Małgorzatę Bigaj – dyrektora PCKU w Chrzanowie, byłych nauczycieli: Adama Majcherczyka, Wojciecha Pokrzyka, Krzysztofa Bieleckiego, Annę Syskę, i emerytowanych: Janinę Trzaskę, Renatę Woźniak, Przewodniczącą Rady Rodziców II LO – Annę Abramczyk-Kowalską, Rodziców, Absolwentów i innych Dostojnych Gości.

Mamy nadzieję, że atmosfera wspólnego spotkania na długo przetrwa w miłych wspomnieniach naszych Szanownych Gości.

Jeszcze raz dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii naszej szkoły.

 

Dyrekcja, Nauczyciele,
Pracownicy i Uczniowie
II Liceum Ogólnokształcącego
 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie