Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień

W związku z realizacją programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach profilaktycznych z zakresu uzależnień (warsztaty z psychologiem).

Pani psycholog skupiła się głównie na uświadamianiu zależności wynikających z ryzyka uzależnienia się w okresie wkraczania w dorosłość. Na wstępie zajęć nastąpiło przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących szkodliwości używek, zaś istotą warsztatów było uświadomienie młodemu człowiekowi jak przebiega mechanizm uzależniania się u osób, które nie osiągnęły dojrzałości psychicznej. W warsztatach uczestniczyły klasy 1a,1d i 1e.

Zajęcia prowadziła pani psycholog Bożena Zaor.

Ewelina Furmanik
Agnieszka Makuch