Zaproszenie do udziału w projekcie

Zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w projekcie „Śladami kultury judaistycznej w Chrzanowie”. Przedsięwzięcie będzie składało się z cyklu warsztatów, wycieczek oraz wykładów obejmujących wiadomości na temat historii naszego miasta
i związanej z nią tradycji judaistycznej. Projekt jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapisy w czasie przerw międzylekcyjnych w sali 30.

Dyskusyjny Klub Książki

Marta Oczkowska