Faces of Britain and the USA

Nasza szkoła uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych i szkolnych jako lokalnych centrów dostępu do kultury i wiedzy. W ramach tego programu uczniowie klas drugich realizowali projekt dotyczący kultury krajów anglojęzycznych pt. „Faces of Britain and the USA”.

Uczniowie mieli za zadanie wyszukanie informacji i przygotowanie prezentacji w języku angielskim na temat wybranego aspektu kultury Wielkiej Brytanii lub USA. Uczniowie wybrali następujące tematy:

  • Travelling around Britain
  • Travelling around the USA
  • Sport in the USA
  • British festivals

Do przygotowania prezentacji wykorzystano zasoby Internetu oraz wydawnictwa anglojęzyczne, które znajdują się w zbiorach biblioteki szkolnej. Efektem pracy były cztery prezentacje, których autorzy w ciekawy i oryginalny sposób przedstawili publiczności wybrane przez siebie zagadnienia.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie zachęci uczniów do korzystania z anglojęzycznego księgozbioru biblioteki szkolnej, w którym można znaleźć wiele ciekawych pozycji.

Ewa Dzierwa – opiekunka projektu

Zdjęcia: Barbara Nosek