ABC współpracy z wolontariuszami

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza brali udział w szkoleniu, które prowadziła Pani Anna Nalepa – Jaśko- pracownik PCPR w Chrzanowie. W czasie szkolenia uczniowie dowiedzieli się, jakie powinien posiadać kwalifikacje wolontariusz, jak przygotować się do pracy wolontariackiej oraz o aktach prawnych regulujących warunki i zasady współpracy z wolontariuszem.

Agnieszka Makuch
Lilianna Zaręba