Jacek Malczewski, Autoportret z paletą, 1892

Jacek Malczewski, Autoportret z paletą, 1892

Jacek Malczewski, wyrósł ze szkoły malarstwa historycznego Jana Matejki, poszukiwał jednak nowego języka plastycznego dla wyrażenia narodowych treści. Własną poetykę odnalazł w symbolu i alegorii, mówiących o patriotycznej powinności i powołaniu artysty. Symboliści zrozumieli, że sensu istnienia nie wyczerpuje poznanie materialnej powierzchni zjawisk, ponieważ esencję bytu stanowi pierwiastek duchowy. Historia ojczyzny i duch patriotyzmu niejednokrotnie stawał się brzemieniem dla artysty, dla profesora Jerzego Jury są pasją i posłannictwem, a jego orężem słowo…

Fotografię na podstawie obrazu wykonała Marta Hajda.