Olimpiada ZUS

Pragnę poinformować, że do II etapu wojewódzkiego Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”  zakwalifikowały się następujące uczennice:

  • KATARZYNA NORYS – KLASA 2A
  • SARA CIUPEK – KLASA 1B
  • JULIA DĘBSKA – KLASA 1B

Etap szkolny odbył się 29 listopada br. do którego zgłosiło się 17 uczniów. Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. W dalszych etapach Olimpiady nasze uczennice w/w będą reprezentowały szkołę jako zespół  II LO w Chrzanowie.

Uczennicom GRATULUJĘ i życzę POWODZENIA w dalszym etapie Olimpiady, która odbędzie się 14 marca 2017 roku w Krakowie.

Mirosława Sojka