Rene Magritte

Założeniem surrealizmu było wyrażanie wizualne percepcji wewnętrznej. Artyści starali się wykreować obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości, często były to wizje groteskowe, z pogranicza jawy, snu, fantazji, halucynacji. Surrealizm polega na wierze w nadrzędność marzenia, w bezinteresowną grę myśli, swobodne asocjacje.
Rene Magritte prowadzi grę z percepcją widza, igra z jego przyzwyczajeniami w postrzeganiu świata. Banalne rzeczy umieszczał w sytuacjach, w jakich ich nie spotykamy; nadawał im nowy porządek i niepokojące znaczenie.Autorką fotografii wykonanej na podstawie obrazu jest Karolina Cichy. W malarskie pierwowzory wcielili się nauczyciele wychowania fizycznego: profesor Mirosław Kikla i profesor Grzegorz Jakubiak.