Śladami kultury judaistycznej w Chrzanowie

Jesienią 2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego
w Chrzanowie, w związku z przystąpieniem szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowano projekt „Śladami kultury judaistycznej w Chrzanowie”. Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie klas pierwszych liceum – 28 osób, a opiekę merytoryczną nad całością podejmowanych działań sprawowały Ewelina Furmanik oraz Marta Oczkowska. Zadaniem uczniów było przygotowanie dwudziestu slajdów prezentacji na temat wybranych aspektów kultury judaistycznej w Chrzanowie (sztuka, architektura, święta i tradycje, historia) oraz wyznaczenie trasy wycieczki śladami żydowskich mieszkańców miasta wraz z dokumentacją fotograficzną. Aby prawidłowo przygotować się do realizacji zadania, licealiści systematycznie uczestniczyli w różnych formach „spotkań” z kulturą judaistyczną przewidzianych w projekcie: wzięli udział wykładzie dr Anny Lebet – Minakowskiej z Muzeum Narodowego w Krakowie „Szabat i inne święta żydowskie” w Dworze Zieleniewskich w Trzebini,
a także odwiedzili dwie chrzanowskie instytucje kultury – Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich oraz zaprzyjaźnioną Miejską Bibliotekę Publiczną. W szkolnej bibliotece opiekunki projektu poprowadziły zajęcia warsztatowe dla uczniów: „Nazistowski antysemityzm – ideologia wykluczenia” oraz „Literackie świadectwa Zagłady Żydów”. Efekty swojej pracy uczestnicy przedsięwzięcia przedstawili podczas spotkania podsumowującego w dniu 15 XII 2016 r., wymienili uwagi dotyczące realizacji zadania: ciekawostki i trudności, na jakie natknęli się w trakcie pracy, sposoby rozwiązywania problemów, korzyści wyniesione z projektu.

Ewelina Furmanik
Marta Oczkowska